Fugleskydning den 15. juni 2016

Så er indbydelsen til årets begivenhed sendt ud til alle. Bestyrelsen glæder sig til at se alle vores brødre denne dag.
 


Bestyrelsesmøde


Husk bestyrelsesmøde den 6. juni 2016 hos Lars.
 


Kontingent 2016


Så er det tid til at inbetale kontingent for 2016. Skal indbetales senest 1. april 2016. Opkrævning er sendt ud til alle medlemmer.
 


Generalforsamling 2016

Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab afholdt ordinær generalforsamling i Glostrup Fritidscenter kl. 19.00 onsdag den 20. april 2016. Referat kan læses her.
 


Bankospil 3. november 2015


Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab afholdt det årlige bankospil tirsdag den 3. november 2015. Skydebrødre, familie og venner - ialt 94 - var mødt op. Og de fik alle en rigtig hygelig aften hvor der blev delt en masse dejlige gode præmier ud.

Vi håber at se jer alle igen til næste år som er 1. november 2016 - reserver allerede nu denne dag.
 


Valdemarsdag 15. juni 2015

Valdemarsdag 15. juni 2015 blev der ifølge traditionenafholdt skydedag i Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab. Sidste års fuglekonge Kim Jørgensen trakterede skydebrødrene med et flot morgenbord. Under traktementet fik den højstærede fuglekonge Kim Jørgensen overrakt selskabets medalje. Derefter gik turen til rådhuset i bus, hvor borgmester John Engelhardt ønskede os en god skydedag, med en lille forfriskning i rådhusets have. Med fanen forrest gik vi i kortege mod Byparken. Vejret var sandelig med os - også i år. Ved siden af selve skydningen på fuglen, var der også præcisionsskydning med luftgeværer. En flot frokost på Glostrup Park Hotel var anrettet til de sultne skydebrødre. Kongetalen blev afholdt og efter sangen ”Der er ingenting der maner” var sunget, fortsatte skydningen i Byparken, indtil brystpladen faldt. Årets nye fuglekonge blev Carl Hjembæk. Skærfet blev behørigt overbragt til den nye fuglekonge ved skydepladen i Byparken og traditionen tro blev der også taget billeder. Se lidt stemningsbilleder her.
 


Generalforsamling 2015

Ærede skydebroder,
Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab afholdt ordinær generalforsamling i Glostrup Hallens Restaurant, Stadionvej 80, mandag den 27. april 2015 kl. 19:00
Referat kan læses her.
 


Mangler billeder og artikler


Skulle du ligge inde med billeder af tidligere fuglekonger, modtages disse meget gerne. Det samme gælder artikler som er blevet bragt i aviserne. Du bedes sende dem til bestyrelsen på denne mail
glostrup_og_omegns@fugleskydningsselskab.dk


 


© Copyright Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab