Banko tirsdag den 7. november 2017

Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab afholder det årlige bankospil

Tirsdag den 7. november 2017 kl. 19.00
i restauranten, Glostrup hallen på 1. Sal

Dørene åbnes først kl. 18.00

Traditionen tro vil der udover banko med dejlige gevinster være kinesisk lotteri og i pausen serveres der æbleskiver med kaffe/te.
Banko består af 8 gennemgående spil og 2 ekstra spil.

Der kan hele aften købes vand og øl.


Bestyrelsen glæder sig til at se alle brødre, deres familie og venner denne aften.
 

 


Valdemarsdag den 15. juni 2017

Valdemarsdag 15. juni 2017 blev der ifølge traditionen afholdt skydedag i Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab. Sidste års fuglekonge Allan Christiansen trakterede skydebrødrene med et flot morgenbord. Under traktementet fik den højstærede fuglekonge overrakt selskabets medalje. Derefter gik turen til rådhuset hvor borgmester John Engelhardt ønskede os en god skydedag, med en lille forfriskning i rådhusets have. Med fanen forrest gik vi i kortege mod Byparken. Ved siden af selve skydningen på fuglen, var der også præcisionsskydning med luftgeværer. En flot frokost på Glostrup Park Hotel var anrettet til de sultne skydebrødre. Kongetalen blev afholdt og efter sangen ”Der er ingenting der maner” var sunget, fortsatte skydningen i Byparken indtil brystpladen faldt. Årets nye fuglekonge blev Curt Jensen. Skærfet blev behørigt overbragt til den nye fuglekonge ved ”Hesten” i Byparken. Se lidt stemningsbilleder her.

 

 


Generalforsamling den 26. april 2017

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 26/4-2017. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 18/4-2017. Indbydelse med dagsorden og regnskab er sendt ud til alle medlemmer.
 

 


Valdemarsdag den 15. juni 2016

Valdemarsdag 15. juni 2016 blev der ifølge traditionen afholdt skydedag i Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab. Sidste års fuglekonge Carl Hjembæk Pedersen trakterede skydebrødrene med et flot morgenbord. Under traktementet fik den højstærede fuglekonge overrakt selskabets medalje. Derefter gik turen til rådhuset i bus, hvor borgmester John Engelhardt ønskede os en god skydedag, med en lille forfriskning i rådhusets have. Med fanen forrest gik vi i kortege mod Byparken. Ved siden af selve skydningen på fuglen, var der også præcisionsskydning med luftgeværer. En flot frokost på Glostrup Park Hotel var anrettet til de sultne skydebrødre. Kongetalen blev afholdt og efter sangen ”Der er ingenting der maner” var sunget, fortsatte skydningen i Byparken indtil brystpladen faldt. Årets nye fuglekonge blev Allan Christiansen. Allan blev også fuglekonge i 2008. Skærfet blev behørigt overbragt til den nye fuglekonge ved ”Hesten” i Byparken. Se lidt stemningsbilleder her.
 


Valdemarsdag 15. juni 2015

Valdemarsdag 15. juni 2015 blev der ifølge traditionen afholdt skydedag i Glostrup og Omegns Fugleskydningsselskab. Sidste års fuglekonge Kim Jørgensen trakterede skydebrødrene med et flot morgenbord. Under traktementet fik den højstærede fuglekonge Kim Jørgensen overrakt selskabets medalje. Derefter gik turen til rådhuset i bus, hvor borgmester John Engelhardt ønskede os en god skydedag, med en lille forfriskning i rådhusets have. Med fanen forrest gik vi i kortege mod Byparken. Vejret var sandelig med os - også i år. Ved siden af selve skydningen på fuglen, var der også præcisionsskydning med luftgeværer. En flot frokost på Glostrup Park Hotel var anrettet til de sultne skydebrødre. Kongetalen blev afholdt og efter sangen ”Der er ingenting der maner” var sunget, fortsatte skydningen i Byparken, indtil brystpladen faldt. Årets nye fuglekonge blev Carl Hjembæk Pedersen. Skærfet blev behørigt overbragt til den nye fuglekonge ved skydepladen i Byparken og traditionen tro blev der også taget billeder. Se lidt stemningsbilleder her.
 


Mangler billeder og artikler


Skulle du ligge inde med billeder af tidligere fuglekonger, modtages disse meget gerne. Det samme gælder artikler som er blevet bragt i aviserne. Du bedes sende dem til bestyrelsen på denne mail
post@fugleskydningsselskab.dk


 


© Copyright Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab